Äkta eller falsk - så här avslöjar du falska sedlar, ID-kort mm


ÄKTA

1000 kronor
Det nedre högra och övre vänstra hörnet samt sedelnumret lyser upp med ett ljusgrönt sken. På baksidan framträder en måne på mitten av sedeln (på ett fåtal 1000-sedlar saknas månen pga tryckfel).

500 kronor
På sedelns mitt lyser en text upp med ett ljusgrönt sken. Även här framträder sedelnumret med samma sken.

100 kronor samt 20 kronor
Sedelnumret lyser upp med ett ljusgrönt sken

50 kronor
Röda och gröna noter framträder över sedeln. Serienumret lyser upp med ett grönt sken.


FALSK

Får du ett blåaktigt sken från sedeln, checken eller ID-kortet kan du vara säker på att denna är falsk eftersom den då är tryckt på cellulosapapper som reflekterar UV-ljuset med blått sken.

Falska 1000-lappar på äkta papper

En vanligt förekommande förfalskning (Roslagsligan) som är svår att avslöja utan SD-90/92/97 har gul UV-tryck i hörnen istället för grönt samt en falsk vattenstämpel som framträder på framsidan under SD-90/92/97. OBS! Nu finns även en ny variant i omlopp där serienumret har grönt UV-tryck som på äkta sedlar.


Körkort, ID-kort

På gamla körkortets nedre del visas en rand med hjul eller vågform. Några äldre kan ha regelbundet fläckmönster. Vissa ID-kort visar ett mönster eller stjärnor, stickor, slingor eller liknande på baksidan istället för på framsidan som normalt brukar vara fallet.

VISA                      En duva framträder i mitten av kortet

Master Charge       Bokstavskombinationen "MC" visas på korten

American Express  Bokstavskombinationen "AM EX" visas på kortet

Diners Club           Logotypen visas på kortet

Checkar                 Se upp med checkar utskrivna med färgskrivare! Dessa lyser oftast blått. Många äkta har UV-tryck