HUDCANCER, GRÅ STARR, HUR FARLIGT ÄR UV-LJUS?

Vad man bör tänka på när man köper UV sedeldetektor

Av Leif Palm, SE Sedeldetektor, Stockholm


Kan dagsljus vara farligt?
Vi har alla läst om den höga hudcancerfrekvensen i Australien m fl ställen. Solbadande utsätter sin hy och sina ögon för solens UV-strålar, som ökat under senare år pga minskat ozonlager. Bränns man ofta av solen finns det risk för att man efter 10-15 år utvecklar hudcancer. UV-B-strålarna anses förorsaka hudcancer, medan UV-A anses ha ansvaret för grå starr (se artikel i Illustrerad Vetenskap nr 6/95). Hud som utsatts för mycket sol blir mindre smidig, får rynkor och åldras tidigare.

Tre slags UV-ljus
Det finns tre slags ultraviolett ljus, samtliga med kort våglängd: UV-A som till stor del når ner till jorden från solen, UV-B som till stor del bromsas av ozonlagret samt UV-C som når jordytan i mycket liten omfattning.

UV-lampor
UV-A strålning avger även en vanlig sedeldetektor om den ej försetts med filter. Även UV-B- och C-strålning avges om tillverkaren snålat med lysrörens kvalitet och använt sk coatade (belagda) UV-rör från bl a Korea, där beläggningen lätt släpper efter en tids använd- ning. Istället skall man använda sk Woods Glass UV-rör där UV-B och UV-C filter gjutits in i glasmassan. Endast en expert kan skilja dessa två rörtyper åt.

Hälsovådlig strålning
Man utsätter sig för högre doser strålning under en arbetsdag framför en "gammaldags" sedeldetektor som saknar strålningsfilter än under en dags solande på en svensk strand.
Enligt SSI, Statens Strålskyddsinstitut, ligger de tillåtna gränsvärdena framför en 4W UV-lampa på 13 timmar/dygn, en 6W UV-lampa 6 timmer/dygn, mätt c:a 50 cm från lampan.

Symtom
Du kanske själv har känt hur det redan efter någon minut känns som grus i ögonen när du har tittat rakt in i en UV-lampa, ju mer påtagligt ju mindre allmänljus du samtidigt utsätts för. Sluter du ögonen fungerar ögonlocken som ett filter och smärtan försvinner.

Ljusintensiva miljöer
Dagens butiker är så ljusintensiva att kassapersonalen har svårt att avslöja falska sedlar och kontokort med hjälp av vanliga sedeldetektorer, det vita allmänljuset i butiken förtar UV-effekten. Traditionella sedeldetektorer har därför tidigare behövt placeras där infallande ljus inte stör, t ex under disk, hylla eller på annan undanskymd plats, vilket är dåligt ur ergonomisk synvinkel och frestar på rygg och armar.

En ny generation sedeldetektorer
SE Sedeldetektor har utvecklat en ny generation sedeldetektorer, kallad SD-90, som skiljer sig från traditionella modeller.

Stark UV-effekt
UV-lampan är av lågenergityp och ger mot- svarande hela 20W UV-effekt, dvs mycket intensivt UV-ljus, som gör bekväm placering möjlig.

UV-Shield strålningsfilter
För att skydda användaren från den skadliga UV-strålningen har SE Sedeldetektor utvecklat en ny typ av UV-filter, UV-Shield, som reducerar strålningen med 99,99%.
SSI har mätt SD-90 med UV-Shield och värderat den ultravioletta strålningen "till en försumbar bråkdel av möjlig exponering utomhus". Det är således betydligt farligare att vistas utomhus i dagsljus än att använda en SD-90 sedeldetektor.


Tillbaka till första sidan