VAD DU SOM INKÖPARE BÖR TÄNKA PÅ VID VAL AV SEDELDETEKTORTill sist en varning för oseriösa dörrknackare som fortfarande i december -96 när detta skrivs säljer helt undermåliga förbjudna modeller som avger strålning och har kort livslängd.

Tillbaka till första sidan